centros de dia

Os centros de día Frama nacen coa apertura das súas primeiras instalacións no paseo marítimo da Coruña, fai 20 anos. Posteriormente inaugúrase o centro de día da rúa da Merced, este último en colaboración coa Asociación Asistencial Galega de Servizos á Dependencia (AGASDEP).

En total suma 140 prazas para persoas maiores, cubrindo un amplo horario, dende as 8.00h ata as 21.00h.

Dispoñemos de transporte adaptado para aqueles usuarios, con ou sen problema de movilidad, que así o soliciten, sendo o noso medio de transporte habitual nas excursións e paseos polo exterior.

Ambos centros proporcionan unha atención personalizada en base á Avaliación individual do usuario, Obxectivos personalizados e, consecuentemente Programa personalizado de intervención.

progrma frama

Trala avaliación inicial deséñanse sesións específicas nas que se establecen os medios materiais necesarios, os profesionais implicados no desenvolvemento da intervención e a metodoloxía a empregar.

Os programas enfocados a manter e/ou mellorar as capacidades físicas e cognitivas dos usuarios son os seguintes:

Para poder valorar os resultados das intervencións realízanse unha serie de registros que son plasmados na avaliación.

Os usuarios e familiares son informados, puntualmente, dos progresos nas terapias, cambios nas mesmas, novas propostas e avances para abordar as distintas patoloxías.

 

AGASDEP

Estamos á súa disposición, non dubide en contactar connosco

Contacto